Yurtiçi ve yurtdışında ortak çalıştığımız hukuk büroları ile Türk-Alman Ticaret Hukuku’nun her alanında danışmanlık hizmeti vermekte ve davalarınızın takibini üstlenmekteyiz. 

Berlin’deki çalışma alanlarımızın başlıcaları:

İş Hukuku

Müvekkillerimize işe alım prosedürleri, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işten çıkarma süreçleri, şirket iş politikalarının belirlenmesi, gizliliğin ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması süreçlerinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bunun yanı sıra mahkemeler ve arabulucu kurular nezdinde temsilinizi üstleniyoruz.
 
 

M&A

Yurtiçinde ve yurtdışındaki şirket devir ve birleşmelerinizde sizlere hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Satın alma, birleşme veya satış işleminin her aşamasında yenilikçi çözümler sunarak, projelerinizin başarıya ulaşmasını sağlıyoruz.

Şirketler Hukuku

Yerli ve yabancı yatırımcıların pazara giriş ve şirketleşme süreçleri konusunda danışmanlık temel çalışma alanlarımızdandır. Müvekkillerimiz arasında özellikle orta ölçekli şirketler ve aile şirketleri bulunmaktadır. Yönetim ve denetim kurullarının görev alanları, yönetici değişiklikleri, şirket organlarının sorumlulukları, uyum süreçleri, genel kurul toplantılarının düzenlenmesi ve her türlü şirketler hukukuna ilişkin dava süreçlerinde sizlere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ticaret Hukuku

Ticarette karşı karşıya kaldığınız zorluklara ve tüm sorunlarınıza kapsamlı ve geleceğe yönelik çözümler sunuyoruz. Klasik sözleşme hukukunun yanı sıra, giderek daha fazla önem kazanan e-ticaret alanında da sizlere hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. Distribütörlük ve acentelik sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, gibi her türlü ticari sözleşmeyi hazırlıyor, müzakere süreçlerinde ve yerel mahkemeler ya da tahkim kurulları önünde ticari ihtilaflardan kaynaklanan davalarda sizlerin temsilini üstleniyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması ile ilgili hayata geçirilen yeni düzenlemeler, tüm şirketler için gerek çalışanlarının gerekse müşterilerinin verileri açısından yeni sorumluluklar getiriyor. Günümüzde, şirketler açısından kişisel verilerin korunması düzenlemelerine uyum, en önemli risk yönetimi stratejileri içerisinde yer alıyor. Size kişisel verilerin kullanılması ve Big-Data-Uygulamaları konusunda danışmanlık hizmeti veriyor ve dijitalleşen dünyanın yeni imkânlarından en iyi şekilde yararlanabilmenize destek oluyoruz.  

Regülasyon

Ekonomiyi düzenleyici uygulamalar ve uygulama ihlallerinin kovuşturulması son yıllarda istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Regülasyon hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmeti veriyor, riskleri erken bir aşamada belirlemenizde, düzenlemelere uygun ve geleceğe yönelik çözümler geliştirmenizde sizlere yardımcı oluyoruz. Özellikle finansal hizmetler ve sağlık sektörlerinde geniş tecrübeye sahibiz.

Dış Ticaret Hukuku

Dış ticaret hukuku alanında hem ihracatçı şirketleri hem de üçüncü ülkelerdeki ithalatçı şirketleri temsil ediyor ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Gerek ulusal yasal düzenlemeler (AWG ve AWV), gerekse ilgili Avrupa Birliği düzenlemeleri (AB Çift Kullanımlı Ürünler Tüzüğü ve AB Ambargo Tüzükleri (örneğin Iran ambargosu)) ile ilgili konularda hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. Müvekkillerimize, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)’dan gerekli izinlerin alınmasında hukuki destek veriyoruz. Ayrıca, dış ticaret yasalarına uygunluk denetimleri ve şirket içi süreçlerin yasal gerekliliklere uyumu konusunda hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Dava Takibi

Her türlü ticari uyuşmazlığınızın çözümünde yerel ve uluslararası mahkemeler, tahkim kurulları ve arabulucu kurullar nezdinde sizleri temsil etmekteyiz.